Camilla Johnson

Camilla Johnson

Camilla Johnson: Stifter, formand og ansigtet ud ad til i InsideOut. Forfatter til bogen Svært barn har mange navne udgivet på Gyldendal 2015 og skriver nu på bog om de problematikker,som afhoppere og pårørende fra sekteriske eller religiøse lukkede fællesskaber møder. Camilla er tidligere afhopper fra Faderhuset. Laver rådgivning, konsulentarbejde og holder foredrag for InsideOut. Samarbejder med Børns Vilkår og har medvirket i en række radio- og tv-programmer, senest dokumentaren Guds bedste børn på TV2. Ud over sit frivillige arbejde i InsideOut arbejder hun på nuværende tidspunkt med miljøterapi på en behandlingsinstitution for udsatte unge.

Foredrag af Camilla Johnson:

Foredrag 1: DE OVERSETE SEKTBØRN

• Hvordan hjælper man bedst børn der er i sekteriske og lukkede religiøse fællesskaber?
• Hvilke faresignaler og symtomer skal man være opmærksomme på?
• Hvornår har man pligt til at handle?
• Tør og må vi tale med børn om tro og religion?
• Hvordan har man en god dialog uden at komme til at skubbe barnet fra sig eller overskride nogle grænser?
• Hvor går grænsen i mellem privatlivet, tro og religionsfrihed, og hvornår er det negativ social kontrol, overgreb og magtmisbrug?

Ved du at der er mange tusinde børn og unge i Danmark som ikke kender deres rettigheder, og som ikke får hjælp fordi de er overvåget, og får at vide at systemmet er ondt og i mod dem. En gruppe børn der i mange år er fløjet under raderen og som har været overladt til sig selv. Sektbørnene som vokser op i parallelsamfund, hvad enten det er lukkede og fundamentalistiske religiøse grupper, eller de er sekteriske på anden måde.

De oversete sektbørn er et foredrag der henvender sig til lærer, pædagoger, socialrådgivere og anden fagpersonale der har med børn og unge mennesker at gøre i deres daglige eller frivillige arbejde. Formålet med foredraget er at give værktøjer og inspiration til at være den bedst mulige voksne omkring det udsatte barn.

En af måderne vi kan hjælpe ”sektbørnene” på, er at de fagpersoner og voksne som er omkring barnet eller den unge uden for hjemmet, ved hvad det drejer sig om. At de har sat sig ind i hvad det er for nogle problematikker barnet eller den unge er udsat for. At de tør snakke med barnet og forældrene. At de ved hvornår, og hvordan de skal handle og hjælpe, hvis barnet har brug for det.

Børn og unge i sekteriske fællesskaber skal kende deres rettigheder og vi skal hjælpe ved at give dem handlemuligheder. Helt konkret oplyse om hvor de kan gå hen for at få hjælp, hvem de kan kontakte, hvad deres rettigheder er, og hvordan vi som samfund kan passe på dem. Og så skal vi kunne være trygge og rolige voksne de kan komme til, som ikke bliver forskrækkede ( eller i hvert fald ikke viser det ) og voksne som ikke har berøringsangst overfor tro og religion, som tør tale om det, og handle hvis barnet eller den unge har brug for hjælp.

Foredrag 2: SEKTENS PSYKOLOGI
Om at forstå, så vi bedre kan hjælpe de der bryder ud af sekteriske fællesskaber.

Et foredrag om hvad det er der sker, når troen kammer over i et fanatisk vanvid.

Om hvordan kristne sekter tiltrækker nye medlemmer og om hvordan negativ social kontrol og manipulation, anvendes til at knække selvværdet og den frie vilje hos et menneske. Camilla ønsker med dette foredrag, at bidrage med sin viden om, hvilke metoder sekteriske fællesskaber bruger til at rekruttere, manipulere og infiltrere, samt hvad det omkringliggende samfund kan gøre for at hjælpe de, der bryder ud af sekteriske fællesskaber, til at få, et godt og bæredygtigt liv.

Hvordan ved man om man er kommet ind i et sekterisk fællesskab? Hvordan genkender man en sekt? Hvad er faresignalerne på at et fællesskab er ved at gå i en gal/sekterisk retning? Hvordan hjælper og støtter man bedst de mennesker som kommer ud af en sekt? Og hvordan kan pårørende skabe dialog og kontakt til deres kære inde i sekten?

Det er nogle af de spørgsmål Camilla reflekterer over, når hun kommer med eksempler fra hendes eget liv i sekterisk kristendom. Hun har en helt unik indsigt i religiøse/lukkede og sekteriske grupper i samfundet og hun ved, hvordan det er at være en identitetsløs ung, der let lader sig indfange. Camilla har prøvet det hele på egen krop.

Foredrag 3: MIT OPGØR MED FADERHUSET
Vejen ud af sekterisme og negativ social kontrol

I 7 år var Camilla og hendes familie medlemmer af den radikale sekt Faderhuset. Hun blev ”adopteret” af sektens forførende og altdominerende leder Ruth Evensen, som trænede hende målrettet som discipel, gennem uddrivelse, knægtelse af egen vilje og militærtræning. Camilla blev dermed en del af Faderhusets inderkreds og var med i ”krigen” om ungdomshuset på Jagtvej og blev senere sendt til Israel for at studere og undervise menigheden i zionisme og endetiden. Bruddet med Faderhuset blev en brat opvågning til virkeligheden og et alvorligt reparationsarbejde, for at komme til hægterne efter et langt liv med manipulation og frygt, tog sin begyndelse. I dag, 11 år efter det dramatiske brud med livet i en fundamentalistisk sekt, lever Camilla et helt almindeligt liv. Hun har i årevis arbejdet målrettet på at frigøre sig fra følelsen af skyld og skam og på at opbygge en sund økonomi, der blev lagt i ruiner i tiden i Faderhuset. Dette er desværre ofte er en helt naturlig konsekvens af livet i en sekt, hvor medlemmerne viser deres troskab ved at overgive alt til fælleskabet.

Camilla har en helt unik indsigt i religiøse/lukkede og sekteriske grupper i samfundet og hun ved, hvordan det er at være en identitetsløs ung, der let lader sig indfange. Camilla har prøvet det hele på egen krop.

Foredrag 4: SYSTEMETS BØRN
Om at hjælpe de særligt udsatte børn og unge

Camilla blev anbragt kun 8 uger gammel og voksede op som systemets barn. Forældrene var misbrugere, led af psykisk sygdom, og var dermed ikke i stand til at tage vare på deres datter. Camilla har igennem hele sin opvækst været i kommunens varetægt og som en konsekvens af det, anbragt i flere forskellige plejefamilier og institutioner.

Camilla fortæller, set ud fra barnets synsvinkel, om livet som anbragt barn og om hvilke strategier hun har udviklet, for at kunne klare sig. Skiftende fagpersoner og forskellige offentlige myndigheders beslutninger betød, at Camilla endte som kastebold imellem opholdssteder, plejefamilier, hotelværelser og et liv på gaden.

Camilla deler sine refleksioner om beslutninger, handlinger og mangel på samme. Om senskader og om konsekvenser ved at være systemets barn og hun har fokus på, hvad vi kan lære af hendes historie. Camilla kommer med sit bud på, hvordan man arbejder med tillid og skaber grundlaget for en hjertelig og bæredygtig relation, med udsatte børn. Foredraget er relevant for alle, der arbejder med udsatte børn, unge eller voksne, eller som på anden vis er engageret i det sociale område.

Foredrag 5: SVÆRT BARN HAR MANGE NAVNE
En personlig og gribende fortælling om hvordan det er, at vokse op i et hjem præget af stærk religiøsitet, psykiske overgreb, misbrug og ensomhed.

Camilla vokser op i en plejefamilie, hvor hun aldrig falder rigtigt til. Hun udsættes for seksuelt misbrug af sin plejebror, og har en dagligdag med vold og overgreb fra sin plejemor. Som ung melder hun sig ind i Faderhuset, hvor hun endelig finder det, som hun på det tidspunkt, tror er sin plads, da sektens leder Ruth Evensen “adopterer” hende. Det holder dog kun til den dag, hvor hun indser at hun bliver nødt til at bryde med det hele, for at redde sig selv og sine børn.

Camilla fortæller om tiden efter Faderhuset, hvor hun på egne ben skal opbygge et helt nyt fundament med bolig, job, relationer, økonomi og ikke mindst evnen til at kunne navigere i ”den virkelige verden”. Hun deler gavmildt og usentimetalt ud af sine oplevelser, fra en turbulent start på livet, som fik vidtrækkende konsekvenser langt ind i voksenlivet.

Camilla Johnson var med i første sæson af TV 2’s prisbelønnede dokumentarserie ”Brændte børn”. Hun er forfatter til bogen ”Svært barn har mange navne”, der udkom på forelaget Gyldendal i 2015.

Foredrag med Camilla Johnson booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen