Bjarne Nielsen Brovst

Bjarne Nielsen Brovst
Foredrag af Bjarne Nielsen Brovst:

Bjarne Nielsen Brovst er født 3. juni 1947 i Brovst.
Realeksamen i 1965.

Studenterkursus i 1966
Boghandleruddannelse 1967-70
Boghandler AUC 1970-73
Lærer ved Dansk Blindesamfund, Aalborg 1967-73
HF Ranum Seminarium
Lærereksamen Gedved Seminarium
Højskolelærer Pensionisthøjskolen Rude Strand 1973-80
Forstander Pensionisthøjskolen Rude Strand 1980-2007

Debuterede som forfatter i 1970 med “Mit Hjertes Have”
Har virket som anmelder og freelancejournalist ved forskellige dagblade og skriver bl.a. haveklummen i Kristeligt Dagblad.

Bjarne Nielsen Brovst er modtager af følgende priser:
Norske Boghandleres rejselegat
Kaj Munk Prisen
Egholt Prisen
Limfjordsegnens Litteraturpris

Bjarne Nielsen Brovst har en stor læserskare til sit folkelige forfatterskab, hvad end det er romaner, digte, fortællinger, biografier eller løgnehistorier. Hans romaner tager udgangspunkt i konkrete episoder i hans eget liv, som han så har digtet lidt videre på. Biografierne er alle om mennesker som har fascineret ham, og de er kendetegnet af er meget grundigt forarbejde, da han sætter en ære i, at alle historiske fakta er i orden. Bjarne Nielsen Brovst kan betragtes som en klassisk højskolemand, han hylder fortællingen, og hans håb er, at man kan høre hans stemme, når man læser en af hans mange, mange bøger.

Udvalgte foredrag og fortællinger:

Originaler i Nordjylland
I dette foredrag portrætteres udvalgte nordjyske originaler, såsom Bette Lambert, Alverdens Casper og Tordenkalven – mennesker, som ikke var som de fleste, og som nogle vil kalde sære. Baseret på de fem bind ‘Originaler i Nordjylland’ fra 2012-2014 og TV udsendelser fra TV2/Nord og TV2/Midt-Vest, fortæller Bjarne Nielsen Brovst i foredraget om de spændende og rørende skæbner som han husker fra sin barndom eller har mødt og kendt. I foredraget minder Bjarne os om, at vi i det konforme, moderne samfund mere end nogensinde har brug for mennesker med ‘skæve’ indgange til livet og samfundet – netop som de skiltrede personer havde.

Kryddersnaps
At besøge Bjarne Nielsen Brovst og hans kone Gudrun kan meget let ende med et frokostbord med en række forskelligartede, buttede, lange, lige, klukflasker, der alle rummer hvad Bjarne selv har frembragt. Hver af flaskerne rummer samtidig historier, f.eks. om hvor og hvornår slåen skal høstes, om den og den plante, måske en gave fra Hans Lyngby Jepsen eller fra Thorkild Bjørnvig. Sammen med historierne følger enkle og klare recepter på, hvordan man selv frembringer kryddersnaps – til enhver lejlighed. I dette foredrag fortæller Bjarne Nielsen Brovst om Kryddersnaps, bjæsk eller besk – hvad end denne drik kaldes, og om det der i grunden helt enkelt handler om at omgås og forvandle spiritus til kultur. Foredraget er baseret på bogen ‘Kryddersnaps – Tradition og originale fornyelser’ der udkom i 2012.

På med krum hals – en livshistorie
I dette foredrag beretter Bjarne Nielsen Brovst om to slægters livshistorie, som beskrevet i hans 14 bind store slægtssaga, udgivet fra 2002 – 2011, med titler som ‘Bedstemors badekar med løvefødder’, ‘Bjarne, vågn op’, ‘Mors lykkelige sommer’ og ‘Min fars station’. Der fortælles om kærlighed, omsorg, om medgang og modgang. Om humor og overlevelse. Livshistorier som alle kan nikke genkendende til.

Mine egne Erindringer
Bjarne Nielsen Brovst fortæller i ”Mine egne Erindringer” om en opvækst i det nordjyske, hvor han ofte var “Måske Egnet”; men dog en lykkelig barndom med et sårbart sind. Og mødet med store personligheder, man aldrig fik sagt tak til. Kan du genkende det?

Jeppe Aajkær og Marie Bregendahl – ‘Så længe vore hjerter vil’
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl Voksede op i det samme lille sogn ved Karup Å. Hun var den rige gårdmandsdatter, han den fattige hedebondesøn. De blev blandt det forrige århundredes største forfattere og står stadig som dansk litteraturs ypperste navne. Foredraget er baseret på romanbiografien Jeppe Aajkær og Marie Bregendahl – ‘Så længe vore hjerter vil’, hvori Bjarne Nielsen Brovst beskriver Jeppe og Maries forhold på baggrund af helt nye ukendte breve mellem de to, og giver et dybt indblik i det moderne ægteskabs store glæder og hengivenhed, men også en afsløring af et forhold, der var ved at kaste Marie i fortabelse og selvmord. Bjarne Nielsen Brovst giver med dette foredrag et gribende indblik i det moderne menneskes liv og vilkår, netop som titlen på foredraget: ‘Så længe vore hjerter vil’.

Kaj Munk 1-2
Bjarne Nielsen Brovst har i sine nyudgivne to bøger om Kaj Munk fra barndommen på Lolland til præstekarriere i Vedersø, skabt et originalt storværk om Kaj Munk, skrev pressen. Oplev dette foredrag om Kaj Munk, en af de store skikkelser i nyere dansk historie. Fortalt uden omsvøb.

Livsglæde og Livsmod
Brug livsglæden. Den er gratis. Den er vitterligt til, men ofte er det den syge, den handicappede, som skal fortælle den raske, hvor lyset skinner. Livet er en udfordring. Livsglæde er at sige ja til livet, mens man har det.

Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst
At den jyske humor går via Brovst, skal tages ganske bogstaveligt. Med udgangspunkt i 1950’ernes Brovst fortæller Bjarne Nielsen Brovst om originaler og sære skikkelser.

Glædens Øjeblikke
Glædens øjeblikke er titlen på dette foredrag, som henter inspiration fra et område i det moderne menneskes dagligdag, der ikke har stor bevågenhed. Tværtimod. Vi farer afsted hen ad livets landevej, helst med så høj hastighed som mulig, omgivet af så megen elektronisk støj som muligt, i halen på de seneste nyheder og elendigheder fra alle verdens af jordkloden. Der findes imidlertid også en anden lykke i tilværelsen. On den har min heldige lod i snart 35 år. Jeg har været højskolelærer og forstander i disse mange år på Rude Strand. Undervist henved 70.000 ældre elever, næsten alle over 60 år. Mange “af den gamle verden”, hvor bøger, læsning, fordybelse, tro, musik, kunst, har været et kår fra barndommen og ungdommens dage, men også mange for hvem bogen, fortællingen, digtet, et kunstværk, først har været en mulighed – for alvor – da man var gået ud af arbejdslivet, og tilværelsen dermed gav plads for den slags, som mange har sagt det. Jeg har udgivet “Livsglæde og livsmod”, der omhandler de år, jeg arbejdede tæt sammen med højskolelærer, nu afdøde Richard Andersen. “Glædens Øjeblikke er opbygget på samme vis med fortæling og personlige erindringer i en hjertelig sammenblanding.

Dansk humor fra Andersen til Hansen via Brovst
Ingen havde så uforlignelig en humor som H.C. Andersen. Med mange ukendte tekster fra H.C. Andersens ungdomsår fortæller Bjarne Nielsen Brovst om den store eventyrsdigter, så humoren nok skal finde plads i foredraget. Den forunderlige humor og fortælleglæde var også Martin A. Hansens store styrke, i sine fortællinger fra barndommens Stevns, hvor han voksede op.

Grundtvig og kærligheden
Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Grundtvigs tidligste forelskelser i sin studietid i Århus og København, men først og fremmest om de tre store forelskelser i Grundtvigs liv: Til Lise, Constance og Marie.

H.C. Andersen i Perlehumør
H.C. Andersen havde en livsglæde og livshunger, som få vi kender. Bjarne Nielsen Brovst fortæller om drengen fra Odense, der på få år, når elitens top i København, såvel kunstnerisk som menneskeligt.

Lise og Kaj Munk i Vedersø
Adolf Hitler og Heinrich Himmler besluttede i 1943, at en fremtrædende dansk kulturpersonlighed skulle likvideres, og valget faldt på Kaj Munk. Den mand, der pegede på digterpræsten som det ideelle offer og selv deltog i planlægningen af mordet, havde mange år boet i Danmark, og han havde i mellemkrigsårene delt Kaj Munks beundring for Hitler og Mussolini.

På grundlag af et stort dokumentaristisk materiale indsamlet i danske og tyske arkiver og hos fru Lise Munk skildrer Bjarne Nielsen Brovst Kaj Munks levned og analyserer baggrunden for, at han blev et så kontroversielt og sammensat menneske.

Martin A. Hansen. Bondesøn og Digter
Bjarne Nielsen Brovst fortæller om Martin A. Hansen ud fra sin meget roste biografi “Bondesøn og digter”, der afdækker Martin A. Hansens stærke og livsfulde vej fra bondesøn til en af Danmarks store digtere i nyere tid.

Livsfuldt og kompetent trækker Bjarne Nielsen Brovst på såvel Martin A. Hansens, som Sven Havsteen-Mikkelsens dagbøger, som Bjarne Nielsen Brovst er en af de få, der har haft adgang til. Bjarne Nielsen Brovst har bl.a. skrevet “Den unge Martin A. Hansen. Bondesøn og digter”, der er kommet i flere oplag.

Jeppe Aajkær og Marie Bregendahl
Jeppe Aajkær og Marie Bregendahl Voksede op i det samme lille sogn ved Karup Å. Hun var den rige gårdmandsdatter, han den fattige hedebondesøn. Trods store vanskeligheder og megen modgang får de hinanden, og kærlighed bliver til had. – Men også to store forfatterskaber. Bjarne Nielsen Brovst har gennem 8 år samlet materiale til denne store biografiske kærlighedsroman. Mere end 3000 ikke tidligere offentliggjorte brevsider danner grundlaget for bogen, som på afgørende punkter rokker ved den gængse opfattelse af de to folkelige digtere.

William Heinesen. Det muntre Nord
I 1970 havde Bjarne Nielsen Brovst den første kontakt med William Heinesen og besøgte ham i 1980 sammen med maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, hvor de i fælleskab med William Heinesen lavede bogen “Det muntre Nord”. Foredraget “Det muntre Nord” er en fortælling om to af nordens store digtere: William Heinesen (1900 – 1991) og Jørgen Frantz Jacobsen (1900 – 1938), Williams fætter. William Heinesens fortællekunst er båret af stor humor og Jørgen Frantz Jacobsen af den samme varme fortælleglæde.

Haveglæder
Bjarne Nielsen Brovst er Kristeligt Dagblads haveskribent og har sammen med sin kone, Gudrun, to haver i Jylland. Den ene ligger ved Rude Strand i Østjylland, den anden ligger i Nordjylland ved Jammerbugten. Den østjyske er en frodig engelsk have, den nordjyske en forblæst skovhave på over 5000 kvadratmeter.

Højskolesangbogen i ord og toner
Oplev glæden ved fællessang og ved mødet mødet med vor danske sangskat. Der tages udgangspunkt i visse digtere og komponister.


Komplet liste over foredrag:

Foredrag 1. Jysk humor fra Aakjær til Hausgaard via Brovst

Foredrag 2. Dansk humor fra Andersen til Andersen

Foredrag 3. Livsglæde og livsudfordring

Foredrag 4. Kaj og Lise Munk i Vedersø

Foredrag 5. Da der var barndom til

Foredrag 6. Den unge Grundtvigs lidelser

Foredrag 7. Kim Malthe-Bruun og krigen

Foredrag 8. På fodrejse med Frank Jæger

Foredrag 9. Det  muntre nord

Foredrag 10. H.C. Andersen. Lykkens smed

Foredrag 11. Martin A. Hansen. Bondesøn og digter

Foredrag 12. William Heinesen, Jørgen-Franz Jacobsen og Barbara

Foredrag 13. Den 3. Alder og +50

Foredrag 14. Jeppe og Marie (Aakjær og Bregendahl)

Foredrag 15. Sven Havsten-Mikkelsen. En kunstner i Norden

Foredrag 16. I fodsporet af H.C. Andersens rejser

Foredrag 17. Martin A. Hansen og ”Løgneren”

Foredrag 18. Mordet på Kaj Munk

Foredrag 19. Limfjordsdigtere

Foredrag 20. Jeppe Aakjær og en kusine (min oldemor)

Foredrag 21. Guldalderens digtere

Foredrag 22. Livsglæden i H.C. Andersen

Foredrag 23. Originaler og andre kloge folk

Foredrag 24. Da Beatles kom til brovst

Foredrag 25. Sven Havsten-Mikkelsen og Martin A. Hansen

Foredrag 26. Mit forfatterskab

Foredrag 27. Min mormor – en god fortæller

Foredrag 28. Danmarksbilleder – et lysbilledforedrag

Foredrag 29. Marie Bregendahl

Foredrag 30. Digtere på jysk

Foredrag 31. H.C. Andersens juleaftener

Foredrag 32. Min barndoms jul

Foredrag 33. Læsningens glæder

Foredrag 34. Folkeskolen, før og nu

Foredrag 35. Børn, børnebørn og oldebørn

Foredrag 36. Er folkeoplysningen blevet ufolkelig

Foredrag 37. Morten Nielsen. Mennesket og digteren

Foredrag 38. Besættelsestidens digtere

Foredrag 39. Blicher. Den jyske guldalderdigter

Foredrag 40. H.C. Andersens eventyr

Foredrag 41. William Heinesen, en færøsk fortæller

Foredrag 42. Kaj Munk. Præst og digter 1898 – 1944

Foredrag 43. Seniorhøjskole – en grundtvigsk udfordring!

Foredrag 44. Tre stærke kvinder (Lise Munk, Mette Fog Pedersen og min mormor)

Foredrag 45. Erindring. At fortælle sit liv

Foredrag 46. Når man bliver alene

Foredrag 47. Sejre og nederlag i livet

Foredrag 48. Vi synger efter højskolesangbogen. Et arrangement sammen med min kone Gudrun Hjorth Nielsen

Foredrag 49. Det dyrebare liv

Foredrag 50. Familiens liv. Før og nu

Foredrag 51. Marcus Lauesen – en digterskæbne fra Nordslesvig

Foredrag 52. Kloge og sære folk jeg har kendt

Foredrag 53. Mine digte fra 1970’erne til 2009

Foredrag 54. Jeppe Aakjærs 17 dage i Viborg Tugthus

Foredrag 55. Grundtvigs slægt og barndom

Foredrag 56. Grundtvig og en familietragedie

Foredrag 57. Havebreve fra hele året (sammen med Gudrun)

Foredrag 58. Guldalderens nytårsgaver – Fra Ewald til Hertz

Foredrag 59. Mormors jyske rødder

Foredrag 60. Min grundtvigske oldefar

Foredrag 61: Kaj Munk 1-2

Foredrag 62: Jeppe Aajkær og Marie Bregendahl – ‘Så længe vore hjerter vil’

Foredrag 63: Mine egne Erindringer

Foredrag 64: På med krum hals – en livshistorie

Foredrag 65: Kryddersnaps

Foredrag 66: Originaler i Nordjylland

 

Profil for Bjarne Nielsen Brovst:

Født 3. juni 1947 i Brovst
Realeksamen i 1965
Studenterkursus i 1966
Boghandleruddannelse 1967-70
Boghandler AUC 1970-73
Lærer ved Dansk Blindesamfund, Aalborg 1967-73
HF Ranum Seminarium
Lærereksamen Gedved Seminarium
Højskolelærer Pensionisthøjskolen Rude Strand 1973-80
Forstander Pensionisthøjskolen Rude Strand 1980-2007

Debuterede som forfatter i 1970 med “Mit Hjertes Have”
Har virket som anmelder og freelancejournalist ved forskellige dagblade og skriver bl.a. haveklummen i Kristeligt Dagblad.

Bjarne Nielsen Brovst er modtager af følgende priser:

Norske Boghandleres rejselegat
Kaj Munk Prisen
Egholt Prisen
Limfjordsegnens Litteraturpris

Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen