Bente Scavenius

Bente Scavenius

Bente Scavenius er aktuel med bogen “Mit livs billeder”.

Om bogen:

Med udgangspunkt i sit meget personlige forhold til den danske billedkunst sætter Bente Scavenius i Mit livs billeder fokus på en række malerier, der såvel fagligt som privat har optaget hende gennem et efterhånden langt liv som kunsthistoriker.

Mit livs billeder består af 40 kapitler af varierende længde, der alle tager udgangspunkt i et enkelt værk, som på den ene eller anden måde har haft betydning for forfatteren. Formen på kapitlerne er, at det er den private, men dog fagligt relevante, historie, der fører til den store og mere bredt anlagte historie. Sådan forstået, at hvert værk i bogen bliver belyst ud fra en personlig vinkel, for derefter at blive sat ind i en både relevant og kunsthistorisk sammenhæng.

Bogen tager udgangspunkt i enkelte, udvalgte kunstnere tilbage fra 1500-tallet, 1600-tallet og 1700-tallet for derefter at berette om guldalderens malerier og det moderne gennembruds malere som f.eks. Vilhelm Hammershøi, L.A. Ring, J.F. Willumsen. Men da Bente Scavenius lige siden begyndelsen af 1970’erne har fungeret som kunstkritiker ved forskellige dagblade, har hun desuden en stor indsigt i det 20. og 21. århundredes kunst, hvilket med nedslag i samtidskunsten præger den sidste del af bogen.

Bente Scavenius er mag. art. i kunsthistorie, kunstkritiker, forfatter. Modtaget Rosenkjærprisen for fremragende formidling, har været medlem af Kulturrådet for Børn, censor ved Købehavns og Aarhus Universitet. Kunstkritiker, har deltaget i kunstquiz også som studievært på DR2.

Forfatter til bøger om Guldalderen, Århundredeskiftet år 1900, Den frie Udstillingen, At læse billeder, Verdenskunst i Danmark, Den romantiske have, Fredensborg Slotshave, Billedkunst for børn.

Foredrag af Bente Scavenius:

Foredrag 1. Renæssanceportrætter i Danmark
De individuelle portrætter tog deres udspring i renæssancens interesse for individet, dvs. den enkelte person. Tidligere var officielle personer blevet fremstillet mere konventionelt og upersonligt. Renæssanceportrættet i Danmark var påvirket af de mange fremragende eksempler fra den italienske højrenæssance. Det var det først og fremmest udefra kommende kunstnere, der kom til at introducere den nye portrætopfattelse til hoffet og adelen.

Blandt de første renæssanceportrætter regnes Michel Sittows geniale portræt af Christian II fra 1555. Derefter kom bl.a. Pieter Isaacsz (1569-1625) til landet. Han var indkaldt af hoffet og fik en så fremtrædende position, at han udførte det ene officielle portræt efter det andet. Den store fornyelse i dansk portrætkunst kom dog med Karel van Mander (ca.1609-70), som var elev af Pieter Isaacsz og som også kom fra Holland. Som førende portrætmaler ved Christian VI`s hof udført han talrige portrætter af kongen og hans familie bl.a. det store helfigursportræt af Leonora Christina. Også maleren Abraham Wuchters (1608-82) hørte til blandt hoffet og adelens fortrukne malere. Med disse og flere eksempler af historiske personer vil renæssanceportrættets udvikling blive gennemgået.

Eksempler på andre foredrag:

Foredrag 2. Guldalderen
Foredrag 3. Skagensmalerne
Foredrag 4. Symbolismen
Foredrag 5. Det moderne gennembrud
Foredrag 6. Landskabsmaleriet i Danmark
Foredrag 7. Verdenskunst i Danmark
Foredrag 8. Samspil mellem kunst og erhvervsliv
Foredrag 9. Havekunst i Danmark f.eks. Fredensborg Slotshave, Liselund
Foredrag 10. Kunst, der gennem tiderne har skabt debat
Lige siden det moderne gennembrud i 1880’erne, hvor mange nye aviser var kommet til der i blandt Politiken, har kunst skabt debat i medierne. På det tidspunkt kunne P.S. Krøyers naturalistiske malerier af arbejdere sætte sindene i kog. Få år efter var det J. F. Willumsen, der forargede det etablerede borgerskab, da han på Den Frie Udstilling viste raderingen ”Frugtbarhed”, en symbolistisk fortolkning af hans gravide kone. Senere hen i begyndelsen af 1900-tallet kom bondemalerfejden, hvor de fynske malere med Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen blev angrebet for en for deres i ”københavnske øjne” bondsk og jordbunden kunst. Det var intet imod den debat, der blev skab efter at Vilhelm Lundstrøm havde udstillet sine pakkasse-collager på KE i 1918, hvor han blev beskyldt for at være syg i hjernen.

I nyere tid har kunst også skabt debat ikke mindst i forbindelse med Piero Manzonis ”Dåse med kunstnerlort” fra 1961, som igen skabte debat, da kunstsamleren John Hunovs eksemplar begyndte at lække under en udstilling på Randers kunstmuseum. Bjørn Nørgaards såkaldte ”Hesteofring” i 1972 satte sindene i kog i forbindelse med udstillingen ”Tabernakel” i 1970 på Louisiana. Men også Christian Lemmerz’ rådne svinekroppe i glasmontre på Esbjerg Kunstmuseum i 1994 vakte furore i medierne og blandt publikum. Så god kunst vil til enhver tid kunne skabe debat og dermed sætte spørgsmål ved det etablerede. Alt dette og mere til, vil mit foredrag handle om.
Foredrag 11. Formidling af kunst til børn og unge
Foredrag 12. En gennemgang af malerkunstens historie i Danmark

Foredrag sammen med Joen Bille. Klik her.

Foredrag med Bente Scavenius booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

 

Ved brug af foto skal fotografen Tina Agnew nævnes.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen