Anders Drejer

Anders Drejer

Anders Drejer – Professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Anders Drejer er anerkendt som en af landets allerbedste foredragsholdere, når det handler om emner relateret til ledelse, innovation, strategi og organisatorisk forandring. Han formidler den nyeste viden om disse emner på en jordnær og engageret måde, som er krydret med eksempler, citater og klart formulerede budskaber, der er til at forstå. Det er til at forstå hvorfor Anders Drejer ofte optræder i medierne som ekspert og hvorfor mange erhvervsledere søger hans sparring og råd. I modsætning til mange andre foredragsholdere, så provokerer Anders Drejer gerne for at få sit budskab frem. Det gør han fordi han mener det som han siger og at han mener at budskabet skal frem. I den igangværende samfundsmæssige situation, hvor danske organisationer, det være sig offentlige som private, er under pres af skiftet fra industrisamfund til vidensamfund, af globaliseringen, af digitaliseringen og af hidtil uset konkurrence, er det helt essentielt at tage bladet for munden. Ikke bare for at råbe vagt i gevær, men også for at komme med løsninger, nye måder at lede og organisere sig på og nye måder at skabe fremtidens forretninger på. Og det brænder Anders Drejer i den grad for. Så vær forberedt på en ildsjæl, der brænder og brænder igennem. Anders Drejer har skrevet en lang række bestsellere på dansk indenfor relevante emner for ledere i det offentlige og private og der kommer løbende nyt fra hans hånd. Dette suppleres løbende af artikler, klummer, kommentarer og meget andet, som er rettet mod det samfund, som er under forandring i disse år.

For tiden er det de følgende emner, som interesserer Anders Drejer:

Foredrag 1: Fremtidens forretninger – strategi for fremtiden
Vore organisationer og den måde, vi leder dem på, står på mange måder for fald. Det igangværende skifte fra industrisamfund til et nyt samfund, som man kunne kalde for vidensamfundet, drømmesamfundet, oplevelsessamfundet og meget andet har ikke kun entydigt positive effekter. Der sker f.eks. en markant udvikling i det arbejde, som skal udføres i dansk erhvervsliv, en udvikling som blandt andet kan beskrives med ord som outsourcing, udflagning, omskoling, sourcing og virksomhedsdød. Resutatet er et pres på den måde vi tænker strategi og ledelse på – men så sandelig også en række spændende muligheder for at lave forretninger indenfor nye områder og markeder. Forretningsudvikling, forstået som innovativ udvikling af nye forretningsområder til fornyelse af virksomhedens forretningsgrundlag, bør i fremtiden være en del af den strategiske ledelse i danske virksomheder. Hvordan og hvorfor dækkes af foredraget:

Foredrag 2: Offentlig ledelse i fremtiden – fakta, myter og løsninger
Offentlig ledelse har de sidste 5 år været diskuteret vidt og bredt. Få er uenige i at opgaven er blevet en anden og at fokus på den offentlige leder er blevet langt større. Men et er at kunne se behovet for at gøre noget mere. Noget helt andet er at finde en ledelsesform, der modsvarer de reelle behov som de offentlige institutioner oplever. Vi står endvidere på bagkanten af en kompetence-udviklingsbølge i det offentlige, hvor rigtig mange offentlige ledere har fået et sprog for ledelse og mange endda også en titel – diplom i ledelse, HD, MBA, mv. Udfordringen for mange er nu at finde en arbejdsform der omsætter ambition til handling og gør de ledelsesidealer og – værktøjer håndgribelige i hverdagen. Anders Drejer vil i sit foredrag skille fakta fra myter og give konkrete anvisninger på løsninger af ledelsesdilemmaer indenfor offentlig ledelse af i morgen.

Foredrag 3: Forandringsledelse – så svært kan det være
Op mod 70% af alle forandringsprojekter i organisationer fejler. Foredraget ”Forandringsledelse – så svært kan det være” ved Professor Anders Drejer handler om hvorfor det er sådan. Det sker som en diskussion af fænomenet forandringsledelse ud fra en human resource synsvinkel Foredraget former sig som et opgør med de normativt-rationelle forandringsledelsesmodeller, der svarer temmelig dårligt til den organisatoriske virkelighed som de fleste af os befinder os i. Derfor gennemgås en række alternativer til de normative modeller – herunder en række historisk meget væsentlige bidrag til vores forståelse af forandringsledelsesfænomenet for individer og organisationer – inden foredraget sluttes af med en række anbefalinger om god forandringsledelse.

Foredrag 4: Fremtidens ledelsesformer
” … Vi lever i tider, hvor de hurtige æder de langsomme – det er ikke de store, der æder de små …” som Vestas’ daværende topchef Ditlev Engel sagde på VL døgnet i 2007. Sagt på en anden måde, hvis du som leder ikke sørger for løbende at arbejde med at skabe en ny strategisk position, så kan du være sikker på, at en af dine konkurrenter vil gøre det! Dette budskab har erhvervslivets førende virksomheder allerede forstået. Virksomheder, som i strategisk forstand opfattes som førende, er positive afvigere forstået på den måde, at de allerede arbejder med nye ledelsesformer – innovative, netværkende og fornyende – og det er godt af få forstand af de positive afvigere. Især hvis man gerne vil overleve efter 2014.

Foredrag 5: Farvelværd til industrisamfundet
Skiftet fra industrisamfund til vidensamfund kommer ikke til at gå stille for sig. Da vi for alvor industrialiserede Danmark, transformerede vi halvdelen af arbejdspladserne i det private erhvervsliv på en ganske kort årrække med store sociale og samfundsmæssige omvæltninger til følge. Noget tilsvarende er ved at ske nu hvor vi forlader industrisamfundet og er godt vej ind i vidensamfundet. Men hvad er det som der kommer til at ske? Ud over at vi får behov for nye begreber for strategi og ledelse, så rammer forandringer også denne gang de samfundsmæssige institutioner og traditioner på en meget voldsom måde. Vores familiemønstre er ved at eksplodere i kompleksitet og de politiske partier fra industrisamfundet er ved at gå op i limningen. I foredraget vil Anders Drejer give sit helt eget og provokerende bud på hvad der sker når vi siger farvelfærd til industrisamfundet.

Foredrag med Anders Drejer booker du hos ARTE Booking på telefon 38481400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen