Allan René Olesen

Allan René Olesen

Allan René Olesen er foredragsholder, coach, proceskonsulent og kursusleder. Mere end 75.000 mennesker har oplevet Allans livsbekræftende energi. Efter en voldsom trafikulykke, hvor han mistede sin søster og selv var tæt på at blive dræbt, har Allans største fokus været ”Lyst til livet”. Han er trods lægernes profetier på benene og stærkere end nogensinde.

Allan René Olesen
Allan er direktør i sin egen konsulentvirksomhed. Her er han foredragsholder, coach, proceskonsulent og kursusleder. Siden 2005 har mere end 75.000 mennesker oplevet Allans i et af hans foredrag eller i en proces eller i en coaching-sammenhæng. Allan startede oprindeligt sin virksomhed ud fra et dybtfølt ønske om at gøre en forskel for mennesker og organisationer og relationerne mellem dem. Efter en tragisk trafikulykke, hvor han mistede sin søster og selv var tæt på at miste livet, har Allans største fokus været ”Lyst til livet”.

Et foredrag af Allan René Olesen er en garanti for et unikt nærvær med humor, kant og masser af stof til eftertanke. Og du får lyst til livet!

Allans mantra er: – Det er ikke så interessant, hvad der sker med dig, som hvad du gør med det!

“Tak for en utroligt lærerig og sjov dag!”
Sascha Mette Honig – Manager Safety Operations Maintenance & Support – Novo Nordisk A/S

Forslag til foredrag af Allan René Olesen
Alle Allans foredrag tilpasses den enkelte målgruppe, så følgende er blot skitser til foredrag.

Foredrag 1. Forandring med vilje
Mange virksomheder er i forandring i disse år. Mange af disse forandringer er betinget af politiske, økonomiske og ressourcemæssige forhold, som efterlader nye vilkår og muligheder for udførelsen af virksomhedens kerneopgave. Disse forandringer mødes, naturligt nok, ofte med undren og modstand i medarbejderstaben. Mange medarbejdere oplever nemlig forandringerne som uforståelige eller unødvendige. Med foredraget “Forandring med vilje” arbejder vi aktivt med både de gode og de mere uheldige virkninger af forandringerne. Forandringer indebærer naturlige dilemmaer og frustrationer hos medarbejderne, fordi der brydes med mønstre, som giver tryghed i hverdagen. Frustrationerne er ofte et udtryk for manglende overblik og kontrol, mindre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer og frygten for at miste noget af værdi. Samtidig er frustrationerne heldigvis også udtryk for medarbejdernes engagement i arbejdet. De følelsesmæssige frustrationer, der dukker op undervejs i forandringsprocessen skal bearbejdes og bruges positivt fremadrettet. De skal ikke blot fejes af bordet som værende brok og mangel på konstruktiv indstilling.

”500 medarbejdere fik gennem Allans foredrag et brag af en afslutning på dagen.”
Jesper Wengel – adm. direktør i Kristelig Fagbevægelse

Foredrag 2. Arbejdsglæde og trivsel
Det vi fokuserer på, er det, vi forstørrer i vores bevidsthed. Hvis vores tilgang til en opgave er, at “det er svært” – så vil vi med sikkerhed finde beviser, der kan understøtte denne opfattelse! Dit fokus i dagligdagen og arbejdslivet har stor betydning. Allan taler om aktive valg og om at have fokus på de mål, I ønsker at nå – frem for dem, I vil væk fra! Med foredraget Arbejdsglæde og Trivsel får I en stærk oplevelse med humor og engagement, hvor I bliver efterladt med hænderne over hovedet.
”Trivsel er, når du ikke kan få øje på en idiot i miles omkreds”

“Vi takker for en super god dag med fokus på arbejdsglæde og samarbejde. Vi synes, du ramte den rigtige balance mellem at ’ruske op i os’ og holde lidt igen på den ’amerikanske’ tilgang til arbejdsglæde. Der var en fin afstemning mellem din præsentation og mere praktiske øvelser, som gav en god energi dagen igennem. Vi har fået rigtig gode input, som kan omsættes til værdifuld handling i hverdagen.”
Jes Bo Tobiassen – Senior Manager – Novozymes

Foredrag 3. Kommunikation og samarbejde. ”Du siger ikke det, du tror, du siger. Du siger det, som andre hører.” 
Foredraget tager afsæt i kommunikationen som et redskab til at forøge og styrke arbejdsglæden, fremme tillid og respekt og opbygge de indbyrdes relationer – med mange stærkt humoristiske scenarier fra hverdagen. God kommunikation handler om vilje, tydelighed og bæredygtige relationer. Altså at sige, hvad vi mener på en måde, så det kan forbinde os med modtageren, og vi derved kan skabe en fælles forståelse. Det udmønter sig ikke nødvendigvis i enighed men i respektfuld forståelse. Enighed kan nogle gange efterlade os med ”stilstand”, mens uenighed kan være et potentiale for ny udvikling. Foredraget handler ikke blot om selve kommunikationen som metode, men mindst lige så meget om relationer og sammenhænge. Meget ofte er det relationen, der er afgørende for god kommunikation snarere end det, der bliver sagt. I bliver med garanti efterladt inspirerede og forløste af genkendelsens smittende latter.

”Der blev gået til kanten på flere måder, og der var god balance mellem det personlige og det almene, og vi syntes, der var en vældig fin vekselvirkning mellem øvelser og oplæg. Øvelserne var rigtig, rigtig gode og gjorde en forskel.”
Mette Raft, afdelingsleder – Familiecentret Sabrogården, Skive Kommune

Foredrag 4. Stress eller tilfreds
Alarmtilstanden ”stress” er en almindelig og sund reaktion på uventede hændelser eller store krav. Det er kun, hvis du ikke er i stand til at løse den opgave, du står overfor, eller hvis tilstanden bliver permanent, at stressen bliver negativ og kan skade dit helbred. Stress er blevet et modeord og bliver ofte betegnelsen for at have travlt. Har du travlt ”på den fede måde”, eller lider du egentlig af stress? Stresspåvirkninger kan være udefrakommende, men det er i vores tanker at de “vedligeholdes”. Det er med andre ord tankerne, der udløser stress. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi disciplinerer vores tanker. Foredraget tager afsæt i trivsel som modvægt til stress.

”Vi fik leveret en fremragende vare – ganske enkelt!”
Torben Vestergaard – Afdelingsleder, Dansk Landbrugsrådgivning

Workshop 5. Teamudvikling
Søger I at optimere teamets samarbejde, arbejde med konflikter, skabe en anerkendende ånd på arbejdspladsen, eller handler det om stresshåndtering, psykisk arbejdsmiljø og andre forløb, der fremmer trivslen, så kan en workshop/procesdag være det, I har brug for. For at formidle læring bruger jeg aktive øvelser, som understreger teorien og forstærker budskabet. Dette er et meget effektfuldt og vigtigt element i teamudviklingen, da det skaber en dynamisk ramme, hvor deltagerne ikke blot modtager passivt, men er aktive medspillere. Denne involvering sikrer en stærk personlig integration. Jeg udfordrer mønstre og rutiner i jeres organisation, og på den måde ”provokerer og forstyrrer” jeg organisationens selvforståelse, rammer og strukturer. Dette giver reelle muligheder for nye handlinger og ændret adfærd.

Foredrag med Allan René Olesen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen